Formularz zgłoszeniowy


*
Możesz wybrać określone dni lub dodać do turnusu kolejne dodatkowe dni.

*

* Do rodzica lub opiekuna dziecka.
*

Oświadczam iż zapoznałem się z treścią Regulaminu Półkolonii(dostępny tutaj) i zobowiązuje się do jego przestrzegania. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INVEST EXPO SP.Z O.O. ul. Zajęcza 8, 44-105 Gliwice, NIP 648 277 6155 w celu realizacji Państwa zgłoszenia zgodnie z powyższym formularzem. *


* - Pola obowiązkowe
Administratorem Państwa danych osobowych jest INVEST EXPO SP.Z O.O. ul. Zajęcza 8, 44-105 Gliwice, NIP 648 277 6155 PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W GLIWICACH 44-105 ul. Zajęcza 8, w celu realizacji zamówienia przesłaną za pośrednictwem formularza , w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]; dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Invest Property Denis Sudoł, tj. dla celów archiwizacyjnych [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]. Podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu kontaktowym, tj. imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu e-mail, peselu, numeru telefonu, jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z tej formy komunikacji. Brak podania tej informacji uniemożliwi nawiązanie z Państwem kontaktu z wykorzystaniem powyższego formularza. Invest Property Denis Sudoł powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (odbiorcom danych). Z tego względu może nastąpić ujawnienie odbiorcom danych Państwa danych osobowych w niezbędnym dla danej usługi zakresie. Dotyczy to podmiotów świadczących na rzecz Invest Property Denis Sudoł usługi informatyczne oraz hostingowe. Dane przetwarzane za pomocą formularza kontaktowego będą przechowywane przez okres niezbędny dla kontynuowania z Państwem korespondencji lub innej formy kontaktu, a po tym czasie w celach archiwizacyjnych przez okres zależny od przedmiotu prowadzonej korespondencji (nie dłuższy niż 10 lat), chyba że wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych, wówczas dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, pod warunkiem, że nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania danych (np. zawarcie umowy pomiędzy Państwem a INVEST EXPO SP.Z O.O.) . Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Udzielone przez Państwa zgody można cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Spółkę. Powyższe uprawnienia można zrealizować, zgłaszając je na podany wyżej adres lub poprzez e-mail na adres: halagliwice@gmail.com Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.